Fælles digitale standarder har styrket forståelsen mellem fagdisciplinerne hos Sweco og Årstiderne Arkitekter

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation

Sidste år blev virksomhederne Sweco og Årstiderne Arkitekter samlet under én fælles virksomhedsparaply. Årstiderne Arkitekter er nu en integreret division i Sweco, som udgør Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhed. Det har, efter eget udsagn, styrket grundlaget for et gensidigt syn på fagmodellernes udvikling og brugen af de fælles digitale standarder i projekteringen. 

Det er ikke kun formelt, at arkitektdivisionen og ingeniørdivisionen hos Sweco og Årstiderne Arkitekter er rykket tættere på hinanden efter konsolideringen af de to virksomheder. Også på det digitale område og i arbejdet med 3D modelleringerne, i forbindelse med de fælles projekter, er der i overført betydning sket en samling af de to fagdiscipliner. Efter eget udsagn arbejder de to divisioner med et workflow, der er blevet finjusteret over de sidste år med udgangspunkt i fælles digitale standarder, hvilket løbende gør samarbejdet omkring projekterne mere effektivt.

At man på tværs af de to divisioner er rykket tættere på hinanden i digital forstand, understreges af Mads Carlsen, BIM Manager hos Årstiderne Arkitekter;

“Det at ingeniørerne og arkitekterne er kommet fysisk tættere på hinanden, som tilfældet er på vores kontor i Silkeborg, betyder, at der er et godt flow, når der hurtigt skal afklares et spørgsmål om eksempelvis anslåede dimensioner på en skakt eller en væg, men i lige så høj grad har der udviklet sig en endnu bedre fælles forståelse på tværs af fagdisciplinerne omkring betydningen- og brugen af de DiKon værktøjer, som vi alle arbejder i”.

Efter eget udsagn har DiKon’s bygningsdelsspecifikationer dannet udgangspunktet for en fælles modelforståelse mellem ingeniører og arkitekter på Sweco’s jyske kontorer, hvilket har haft den effekt, at det eksempelvis ikke længere er nødvendigt at udspecificere alle informationer i leverancespecifikationen. Grundet det fintunede samarbejde og den forhøjede forståelse for fagdisciplinernes brug af de digitale værktøjer på tværs af ingeniør- og arkitektdivisionerne har Sweco og Årstiderne Arkitekter for alvor kunnet løfte nye typer af projekter og dermed åbne op for nye spændende forretningsområder.

Fælles standarder åbner op for nye forretningsområder

At man oplever et optimeret samarbejde mellem fagdiciplinerne med udgangspunkt i DiKon’s standarder har medført, at hidtil uafsøgte forretningsområder, der nødvendigvis kræver et fælles modelarbejde nu muliggøres.

Ifølge Sweco og Årstiderne Arkitekter er nye typer af projekter blevet særligt attraktive, da tid og ressourcer, som førhen blev brugt på at definere opgaveløsningen, og særligt vejen derhen, er blevet reduceret markant. Tiden bliver dermed udelukkende brugt på selve projektet til stor værdi for kunden. Modeldetaljering, modelbrug, og modelsamarbejde er nu en naturlig del af det daglige arbejde på tværs af arkitekt- og ingeniørdivisionen, hvilket er med til at reducere opstartstiden for projekterne kraftigt.

Et eksempel på en ny type af projekt som Årstiderne Arkitekter og Sweco sammen skal stå i spidsen for er udviklingen af en ny, grøn bydel i Horsens, som i fremtiden vil rumme ca. 450 boliger. Projektet, som er udviklet for Birch Ejendomme, skaber en ny bydel med naturen i centrum med fokus på synlig regnvandshåndtering, grønne engarealer og brug af områdets mange hjemmehørende plantearter i landskabsarkitekturen.


(Årstiderne Arkitekter og Sweco skal stå i spidsen for udviklingen af en ny, grøn bydel i Horsens, som i fremtiden vil rumme ca. 450 boliger. Kilde: Aarstiderne Arkitekter)

Netop den forkortede forberedelsestid er ifølge Mads Carlsen, BIM Manager hos Årstiderne Arkitekter, med til at muliggøre, at man på tværs af de to divisioner nu kan løfte projekteringen af netop denne type byggeri.

”I stedet for at starte fra nul ved hvert projekt, giver de fælles standarder og værktøjer os mulighed for at starte et par trin oppe af stigen i forhold til komme i gang med at løse opgaven”.
– Mads Carlsen,  BIM Manager hos Årstiderne Arkitekter

Styrket samarbejde mellem brandgruppen og arkitektdivisionen

Ved at forskellige fagdiscipliner opererer med samme mindset i forbindelse med modeludvikling, medfører dette nogle attraktive synergieffekter, når fagdisciplinerne kombinerer deres arbejde.

Et eksempel er blandt andet, at brandgruppen hos Sweco, som tidligere har kørt et selvstændigt projekteringsforløb, nu i højere grad udnytter geometri og data i arkitektens modeller. Brandingeniøren hos Sweco opretter på baggrund af relevante bygningsdele en model i Revit, der er importeret fra arkitektmodellen. Herefter udvælges der brandklasser for de bygningsdele, som skal overholde specifikke brandkrav. På baggrund af de valgte brandklasser, farves vægge og der påføres relevante tekster på eksempelvis døre. Efterfølgende kan arkitekten linke ind til brandmodellen og ”arve” de relevante oplysninger og projektere efter dem. Herved genereres meget af informationen til en brandplan automatisk. Samtidigt har arkitekten adgang til en mere fleksibel kvalitetssikring af deres projekt i forbindelse med brandkrav, da de korrekte data deles imellem modellerne løbende.

(Herover ses en brandmodelleringen i Revit. Brandingeniøren importerer relevante bygningsdele fra arkitekten og opretter en brandmodel, hvorefter arkitekten kan linke ind til denne og ”arve” relevante oplysninger og projektere efter disse. Kilde: Sweco)

Vi skal højne forståelsen mellem fagdisciplinerne på tværs af byggebranchen

For DiKon er selve arbejdet med at højne forståelsen mellem de forskellige fagdiscipliner en af hjørnestenen i den vision, som branchefællesskabet er sat i verden for at indfri. For Jacob Güldner, der er BIM og IKT Chef hos Sweco er der klare fordele at hente for Sweco og Årstiderne Arkitekter ved at benytte de fælles standarder, men også for branchen som helhed.

“Det der er spændende for branchen er, at jo mere, der bliver arbejdet med de fælles digitale standarder, jo mere effektiv bliver projektering, da der ikke i lige så høj grad er et behov for at udpensle alle leveringer ned i mindste detalje. Samtidig ser vi, at en grundlæggende forståelse for de digitale standarder og værktøjer er med til hurtigt at løse de tillægsopgaver, som altid knytter sig til et projekt, hvilket sikrer et godt flow i projekteringen”.   

Ifølge Sweco og Årstiderne Arkitekter har modelstandarderne fra DiKon medført direkte værdiforøgelser til projekterne gennem en fælles forståelse på tværs af divisionerne.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.