Udvidelse af DiKon publikation på vej – LOD-niveauer skal nu inkludere data fra 3D laserscanninger

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation 

DiKon arbejder på at udvide bygningsdelsspecifikationen, så den ligeledes kan bruges som aftalegrundlag for omsætning af data fra en laserscanning til en 3D-bygningsmodel.

Siden udgivelsen af den nye ydelsesbeskrivelse for Byggeri & Landskab (YBL18), har der været en øget efterspørgsel fra især bygherres side om at få et endnu mere præcist projekteringsgrundlag. Laserscanning har udviklet sig de seneste år, så det i dag er billigere at scanne end tidligere. Det har medført en opblomstring af 3D-laserscanninger i byggebranchen særligt i forbindelse med projekteringen af tilbygninger og i forbindelse med renovering af eksisterende byggerier. Derfor fokuserer branchefællesskabet DiKon nu på at tage LOD-niveauerne i brug i forbindelse med laserscanninger for at få et mere ensartet aftalegrundlag. 

3D-scanning er en game changer 

Der findes allerede mange forskellige scanningsteknologier, og der kan tages i anvendelse alt efter opgavens karakter. Ofte er det typen af byggeri, eller funktionen af opgaven der afgør, hvor detaljeret en scanningen eksempelvis skal være. Ifølge Thomas Skytte Poulsen, der til daglig er IKT-leder hos Rambøll, så er der et meget stort potentiale i laserscanningerne, der allerede på nuværende tidspunkt er en fast bestanddel på mange projekter. Der er derfor god grund til at få en branchestandard for området.  

“Der er helt sikkert et stort potentiale i laserscanninger. Bare de sidste to år er der sket en utrolig udvikling. Man er gået fra at bruge laserscanninger sådan lidt sporadisk til at laserscanne meget gennemgribende i byggebranchen. Det er ikke en underdrivelse at sige, at laserscanninger er en game changer”.   

Udbredelsen af teknologien hænger uløseligt sammen med de mange fordele, som laserscanningerne bidrager med.  Helt grundlæggende er scanningerne med til at styrke samarbejdet mellem bygherre og rådgiver, da teknologien sikrer et præcist grundlag for den videre projektering.    

Typen af projekt afgør typen af scanning

3D-scanning åbner op for at kunne måle med millimeterpræcision, men det er altid typen af projekt, der afgør, hvilken type scanning og præcision der er brug for, for at kunne gennemføre en projektering tilfredsstillende. Der eksisterer allerede mange forskellige typer af scanninger, der alle varierer i pris, afhængigt af hvilket niveau af præcision man ønsker. Der er eksempelvis stor forskel i pris mellem en 3D-scanning, henholdsvis udført med en Geoslam, versus en gennemgribende laserscanning med Terrestrial laser scanning. 

Visse 3D-scanninger er gennemgribende og kan, i kombination med en punktsky opmåling fra en drone, generere data, der hurtigt kan omsættes til en 3D-model I et mesh format, eller til en fuld BIM model til projekter. Et eksempel på en punktsky opmåling, og en sideløbende 3D-scanning til en 3D-model, er Rambølls punktskyscanning af Erimitage Slottet i Dyrehaven. Ved sådanne 3D-scanninger er det muligt at formetere dataen til flere forskellige formater og er derfor interessant i forhold til både Revit og Tekla. 

 

 

 

 

 

 

 

(Til venstre ses en arkitekttegning af Erimitage Slottet i Dyrehaven nord for København. Til højre ses resultatet af en kombineret 3D-scanning og punktskyscanning af bygningen. Kilder hhv: BIM Equity – www.bimequity.dk og Rambøll)

Netop fordi der er stor forskel i præcision og pris, alt efter hvilken scanning man benytter sig af, er det vigtigt at få defineret typen af scanning allerede i aftalegrundlaget og ud fra nogle gennemgribende branchestandarder. 

 

Potentialet ved 3D scanninger i den sene fase af byggeriet  

Både i den nærmeste fremtid, og på længere sigt, åbner laserscanning op for mange nye og spændende muligheder, der både kan komme bygherren og entreprenøren til gode. I første omgang vil DiKon inkludere laserscanningerne i den tidlige fase af projekteringen, som projektgrundlag i bygningsdelsspecifikationen, men ambitionen er på sigt også at standardisere laserscanninger af byggeriet i senere faser. Dermed kan laserscanningerne åbne op for muligheden for at sikre “As-Built” overleveringer af byggeriet til bygherre, da byggeriet løbende kan scannes og tjekkes op imod 3D modellerne. 

“Der er et helt åbent marked omkring digital aflevering af et projekt, som 3D-scanning kan hjælpes os med at indfri. Ved hjælp af 3D-scanninger kan man dokumentere, at det man afleverer til bygherren også er det man aftalte på forhånd”

– Thomas Skytte Poulsen, ICT Manager hos Rambøll.

Ved at inddrage 3D scanninger i de sene faser af byggeriet, kan man potentielt set mindske differencen mellem, hvad der er aftalt mellem bygherren og entreprenøren, og hvad der rent faktisk overleveres, når byggeriet står færdigt.    

Et behov for branchestandarder    

Fordi 3D scanningerne åbner op for et væld af nye muligheder i byggebranchen, ser vi hos DiKon et behov for at få nogle strømlinede branchestandarder, der underbygger og styrker samarbejdet omkring 3D scanninger.  

“Udvikling af 3D scanning i byggebranchen er sket på baggrund af nogle dygtige folk, der med inspiration i vores publikationer, har udviklet deres egne sporadiske standarder. Det vil vi meget gerne samle op på og lave nogle fælles branchestandarder, der kan gøre sig gældende på tværs af hele byggebranchen”.  

– Thomas Skytte Poulsen, ICT Manager hos Rambøll.

Arbejdet med at udvikle standarder til 3D-scanningerne er i fuld gang, og det forventes at DiKon’s bygningsdelsspecifikation udvides med netop disse inden udgangen af 2019.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.