Hvordan samstemmer man forventninger og krav til 3D-bygningsmodeller?

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation.

At fælles standarder skaber fælles forståelse mellem fagdisciplinerne er en vigtig erkendelse, som bliver mere og mere udbredt på tværs af den digitale byggebranche. Derfor har DiKon været på besøg hos COWI og Arkitema til en snak om deres fælles projekteringer, fælles forståelse for 3D-modelleringen og brugen af fælles digitale standarder.

COWI og Arkitema har de sidste mange år været en del af branchefællesskabet DiKon og aktivt taget del i både udarbejdelsen og udbredelsen af digitale standarder til byggebranchen. I slutningen af 2018 opkøbte COWI arkitektvirksomheden og det har ifølge de to BIM Department Managers hos COWI, Martin Blaaberg og Kenneth Højbjerg, kun styrket samarbejdet på tværs af de to virksomheder.

“Siden opkøbet af Arkitema er samarbejdet kun blevet bedre og vi har kunnet bygge videre på de gode erfaringer, som vi allerede havde virksomhederne imellem. Også i det tværfaglige arbejde omkring 3D-modelleringen er vi rykket tættere sammen rent fagligt”.
– Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager hos COWI

Digitale udvekslingsplatforme som omdrejningspunkt for samarbejdet

Selve samarbejdet mellem COWI og Arkitema tager udgangspunkt i en række fælles digitale udvekslingsplatforme. Fælles for dem alle er, at både ingeniørerne og arkitekterne løbende leverer data ind i disse platforme, og gør det ud fra en fælles forståelse af DiKon’s definerede branchestandarder.

Et markant og vigtigt omdrejningspunkt for det digitale samarbejde på tværs af ingeniørerne og arkitekterne hos henholdsvis COWI og Arkitema skal ses i den fælles datamodel. Der bliver lagt stor værdi i, at fagdisciplinerne kan kommunikere direkte ind i datamodellen og dermed udveksle geometri og egenskaber på fagniveau.

Projektdeltagerne arbejder altid i et opdateret grundlag, hvor der leveres data direkte ind i modellen. Ingeniøren kan synliggøre den tekniske løsning med det samme, uden at f.eks. arkitekten skulle vente på et modelupload i næste uge, som man kender det fra traditionelle projekteringsforløb. Samtidigt er alle egenskaber, der knytter sig til objekterne i datamodellen altid tilgængelige. Det kan f.eks. være materiale, dimension, eller mængder.

Illustrationen herover viser et udklip fra udvekslingsplatform Autodeks BIM360’s model viewer – hvor egenskaber som eksempelvis mængder er synlige for det enkelte objekt. Kilde COWI

 

Et styrket samarbejde i de tidlige faser

Især i de tidlige faser af projekteringen giver samspillet mellem de fælles standarder og rækken af udvekslingsplatforme et godt afsæt for innovation mellem arkitekter og ingeniører. Kenneth Højbjerg uddyber: 

“Fra dag ét arbejder vi i fælles digitale udvekslingsplatforme og ud fra fælles digitale standarder, hvilket skaber grundlaget for en innovativ dialog på vores fælles projekter. Dermed kan vi, med afsæt i vores digitale samarbejde, skabe større tryghed for kunden”. 

Som udgangspunkt for samarbejdet anvender de to faggrupper ligeledes en fælles autodesk 360 platform; BIM360’s Design collaboration & Autodeks BIM360’s Issue management, til løbende at udveksle projektinformationer og til at logge alle projektforespørgsler fra de to faggrupper digitalt. Dette er med til at skabe gennemsigtighed i projekteringen. Eksempelvis har ingeniøren altid mulighed for at kommentere på arkitektens design, hvilket sparer tid i de indledende faser.

Ovenover vises et udklip fra udvekslingsplatformen Autodeks BIM360’s Design collabaration – Her kan man se, at udvekslingsfrekvensen hos arkitekten, indledningsvis er større. Hver ’prik’ på tidslinjen viser, at en fagmodel er delt med de øvrige faggrupper. Kilde: COWI

Ved at benytte en intelligent udvekslingsplatform behøver ingeniørens fagmodeller ikke en særlig høj detaljeringsgrad for at kunne bringe værdi til projektet og man kan i højere grad fokusere på løsning af projektets knudepunkter, igennem kommentering af arkitektens layout.

Herover viser et udklip fra udvekslingsplatformen Autodeks BIM360’s issue management – som kan håndtere og logge alle projektforespørgsler digitalt. Kilde: COWI

Ved at benytte en intelligent udvekslingsplatform behøver ingeniørens fagmodeller ikke en særlig høj detaljeringsgrad for at kunne bringe værdi til projektet og man kan i højere grad fokusere på løsning af projektets knudepunkter, igennem kommentering af arkitektens layout.

Informationer og krav til f.eks. konstruktion, installation og energi bliver tilgængelig, hvor den skaber størst værdi til projektet. Når man flytter det indledende fokus til kvalificering af arkitektens løsning, oparbejdes der en større robusthed til de efterfølgende faser i projektet.

I den ideelle verden vil der efter de indledende faser ikke forekomme større projektændringer, og det skaber grundlaget for en mere effektiv projektering.

På lige fod kan man give kunden direkte adgang til en live visning af bygningsmodellen med mulighed for at komme med kommentarer og ønsker til projektet.

Standarder som en buffer for fejl

På tværs af de to faggrupper anses standarderne som en buffer for fejl og uklarheder i samspillet mellem de to faggrupper hos henholdsvis COWI og Arkitema, og de to BIM Managers ser ydermere en klar sammenhæng mellem brugen af digitale standarder i projekteringen og hvor vellykket byggeprocessen kan siges at have været. Martin Blaaberg uddyber;

Blaaberg uddyber;

“Lidt groft kan man sige, at de digitale standarder i sig selv ikke er så interessante, da de i store træk bare beskriver informationsniveauer for x-antal byggedele, på et givent tidspunkt i projekteringen. Det, der i høj grad er interessant, er den fælles forståelse, som standarderne skaber på tværs af fagdiciplinerne. Vigtigheden af ikke at skulle diskutere definitioner og begreber i forbindelse med digitale ydelser og modeldetaljering udmønter sig i mere vellykkede projekteringer og bedre projektstyring”.

De digitale standarder som COWI og Arkitema til daglig tager udgangspunkt i er med til at opridse krav til 3D-modellerne og aligne forventninger til eksempelvis leveringer ind i udvekslingsmodellerne. Dermed kan de fælles standarder skabe et fælles digitalt udgangspunkt for det tværfaglige samarbejde.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.