Et godt tværfagligt samarbejde er mere end blot nye digitale værktøjer

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation.

Hos Aarsleff arbejder man ud fra den holdning, at digitaliseringen først for alvor skaber resultater, når virksomhedernes medarbejdere tages med på rejsen. DiKon har været på besøg hos den store danske entreprenørvirksomhed til en snak om både udfordringer og løsninger i det digitale samarbejde.

Den digitale omstilling af byggebranchen er på sit højeste og mange entreprenører, arkitektfirmaer og rådgivende ingeniører løber i dag stærkt for at komme først i mål med de nyeste digitale samarbejdsværktøjer og processer. Fokusset på en værdiskabende digitalisering er stort. Dette gør sig også gældende hos en af de førende entreprenørvirksomheder; Per Aarsleff A/S. 

 

Hos den store danske entreprenørvirksomhed har man dog den gennemgående holdning, at digitaliseringen ikke kan stå alene i jagten på resultaterne. Den menneskelige faktor er afgørende og det gælder om at få alle med ombord på den digitale udvikling. Holdningen er, at det er på tide, at den digitale bygge- og anlægsbranche begynder at fokusere på medarbejderne, som altid vil være bærende for at nye digitale processer lykkes og skaber værdi. 

(Koordineringsmøde hos Aarsleff for byggeriet Postbyen i København. Billed: MS Kommunikation)

Astridur Elin Asgeirsdottir, der er VDC Development Manager hos Aarsleff, uddyber:  

 

“For at sikre en bæredygtig digital udvikling hos  Aarsleff bruger vi også meget tid på de aspekter af et godt tværfagligt samarbejde, der ikke handler om digitale værktøjer. Vi fokuserer dermed meget på selve processen og rammen for det digitale samarbejde og om at få den enkelte medarbejder med ombord” 

 

Ifølge Astridur Elin Asgeirsdottir er der mange gode eksempler på værdifulde samarbejder i branchen mellem bygherre, rådgivende ingeniører og entreprenører og mange dygtige fagpersoner, der løfter det digitale niveau i branchen. 

 

Men når det tværfaglige samarbejde går skævt, er det ifølge Aarsleffs VDC Manager ofte af de samme grundlæggende årsager.

Helt konkret ser Astridur Elin Asgeirsdottir tre centrale udfordringer i den digitale omstilling, som branchen bør tage seriøst og komme med løsninger på.

1: Nye systemer og gamle vaner – teknologien er foran kulturen

 

Hos entreprenørvirksomheden ser man en udfordring i det kontraktuelle samarbejde, når man putter nye digitale værktøjer ned over gamle arbejdsvaner. Christian Østen, der er VDC Group Manager hos Aarsleff, uddyber:

 

Den måde, som bygge- og anlægsbranchen har tænkt samarbejde på gennem de sidste årtier, bliver nu udfordret kraftigt. Hvis man tager nye digitale værktøjer og bruger dem direkte i en hertil forældet samarbejdskontekst, giver det ofte et andet og dårligere resultat, end man forventede”.

 

2: Den enkelte medarbejder skal med på rejsen

 

Det er afgørende at få den fagligt stærke medarbejder med mange års erfaring med på den digitale rejse. 

 

“Det kan være svært for den enkelte medarbejder at omstille sig til en nye digital hverdag med nye samarbejdsmetoder og tilgange, hvis man ikke får den rigtige vejledning. Samtidig handler det også som medarbejder om at være åben overfor en ny digital hverdag” udtaler Christian Østen.

 

3: Vi skal respektere hinandens fag i en digital hverdag  

  

De daglige arbejdsgange og samarbejder på tværs af faggrupperne skal ifølge Aarsleff bære præg af større respekt for hinandens fag- og ansvarsområder. Det handler om at løfte i flok og gøre hinanden gode, fortæller Astridur Elin Asgeirsdottir.

 

“Nu har jeg arbejdet både i den rådgivende del af bygge- og anlægsbranchen og som entreprenør og lige meget hvilken del af branchen man anskuer, så er der udfordringer i samarbejdet. Det handler om at turde at samarbejde i en ny digital virkelighed, hvor mange forskellige firmaer skal fungere i samspil. Det betyder også, at der må ydes en ekstra indsats for hele projektet. Det kunne for eksempel være at viderebringe data, der kommer andre faggrupper til gode”.          

(Koordineringsmøde hos Aarsleff for byggeriet Postbyen i København. Billed: MS Kommunikation)

Løsningen er den værdiskabende og løsningsorienterede kommunikation

Aarsleff er således med til at påpege tendenser i bygge- og anlægsbranchen anno 2020, der har potentiale til at bremse det digitale samarbejde på tværs af branchen. Ifølge Astridur Elin Asgeirsdottir og Christian Østen er der til gengæld bred enighed om, at branchen i mange tilfælde lykkes rigtig godt med de digitale samarbejder. 

 

De projekter, der virkelig lykkes har ifølge Christian og Astridur især to ting til fælles:

 

En åben og ærlig kommunikation omkring både tekniske muligheder og udfordringer er ifølge Christian Østen med til at styrke samarbejdet mellem faggrupperne i en projektering.

 

“De projekter, hvor jeg gennem årene har været entrepriseleder, procesleder eller været tilknyttet som VDC- og IKT-specialist og som er gået godt, er klart de projekter, hvor medarbejderne har været ærlige omkring udfordringerne, sideløbende med, at der har været en klar fordeling og definition af arbejdsopgaverne” udtaler Christian Østen.   

 

Det handler ifølge de to VDC-eksperter grundlæggende om, at man som virksomhed er åben overfor at forstå hinanden bedre på tværs af virksomhederne og faggrupperne og giver hinanden plads til at komme godt fra start på et projekt.  

 

“Det handler om at skubbe økonomi og andre elementer i baggrunden til en start, og sætte sig sammen og snakke om den gode udførsel af projektet. Vi skal også snakke om økonomi, men det må ikke være overskyggende for det gode og løsningsorienterede samarbejde” uddyber Astridur Elin Asgeirsdottir.

 

Den vigtigste pointe omkring, hvordan branchen som helhed kan gribe den digitale transformation, ligger ifølge Aarsleff og Astridur gemt i at give den enkelte medarbejder plads til at kunne forandre sig. 

 

“Hvis vi som virksomheder skaber den fornødne plads og de rammer, der gør, at den enkelte medarbejder kan tage imod de nye og innovative arbejdsgange, så når vi hurtigere frem til nogle gode resultater, end hvis vi udelukkende fokuserer på de digitale værktøjer, og ikke på brugerne af dem”.   

 

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.