Indlæg af Dikon2017

DiKon satser på bredt samarbejde i branchen med nye digitale standarder

DiKon, BIM7AA og Molio arbejder i disse dage indgående på at få udarbejdet nye fælles bygningsdelskort og en ny leverancespecifikation, der i endnu højere grad skal være standarden for, hvordan vi arbejder digitalt i byggebranchen. Udviklingsarbejdet foregår i Molio-regi med bidrag fra en bred vifte af aktører i branchen. For DiKon har hele processen og […]

BIM Infra & DiKon Anlæg indgår nu samarbejde om nye anlægsstandarder i 2021

Branchesamarbejdet BIM Infra, der består af Banedanmark og Vejdirektoratet indgår nu i et officielt samarbejde med DiKon Anlæg om i fællesskab at udvikle de kommende anlægsspecifikationer. Via samarbejdet med de to store bygherreorganisationer er det ambitionen, at den endelige anlægsudgivelse også skal rumme elementer og informationer, der er afgørende for bygherresegmentet og dermed favne endnu […]

Data fra 50.000 kvm punktskyscanning fører til fremsynet driftsmodel på Regionshospitalet Horsens

I forbindelse med en omfattende 3D scanning af bygningsmassen på Regionshospital Horsens har Rambøll modificeret og tilpasset DiKon’s “Scan to BIM” publikation. Den tilpassede publikation har bidraget til en værdifuld dialog med driftsafdelingen omkring krav og ønsker, men er også et lysende eksempel på, hvordan byggebranchen med projekt-tilpassede publikationer kan skabe værdi for en driftsherre […]

En pragmatisk tilgang til digitalisering er løftestangen på bygningskonstruktøruddannelsen i Aalborg

På University College Nordjylland uddannes bygningskonstruktør eleverne i at navigere i en digital bygge- og anlægsbranche, der ikke udelukkende består af digitale tvillinger og as-build modeller og hvor de digitale standarder er i konstant udvikling. Af Mark Sørensen – MS Kommunikation   Ifølge Adjunkt Peter Nørkjær Gade er den pragmatiske tilgang til digitalisering noget af […]

Anlægsbranchen har brug for en standardisering af digitale anlægsdele

Ifølge Casper Hertz Nielsen, der er Proces- & Innovationsleder hos NCC, og medlem af DiKon Anlæg, er der fortsat et stort behov for en gennemgribende standardisering af digitale anlægsdele på tværs af anlægsbranchen, der er sammenlignelige med de bygningsdele, som vi kender det fra byggeriet. Hos DiKon Anlæg fortsætter arbejdet med at beskrive anlægsdelene og […]

Ny bygningsdelsspecifikation er skræddersyet til 3D-modellering på baggrund af punktskyscanninger

Hos branchefællesskabet DiKon har man nu udviklet nye bygningsdelskort til brug i 3D-modeller, der baserer sig på punktskyscanninger af eksisterende bygningsmasser. Behovet er opstået, da man fra medlemsorganisationernes side har manglet en pendant til tidligere DiKon udgivelser, som tager højde for renoverings- og driftssager på tværs af byggebranchen, hvor der i høj grad er brug […]

Digitale standarder baner vejen for nye praksisnære procesapplikationer hos Sweco og Årstiderne Arkitekter

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation. Med udgangspunkt i DiKon’s leverancespecifikation udvikler Europas største ingeniør- og arkitektvirksomhed løbende procesapplikationer, der har til formål at styrke koordineringen i projekterne. Seneste applikation skal styrke det tværfaglige arbejde med udsparing af døre og vinduer.         Sweco og Aarstiderne Arkitekter har i mange år været en del af DiKon samarbejdet og […]