Digitale standarder baner vejen for nye praksisnære procesapplikationer hos Sweco og Årstiderne Arkitekter

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation.

Med udgangspunkt i DiKon’s leverancespecifikation udvikler Europas største ingeniør- og arkitektvirksomhed løbende procesapplikationer, der har til formål at styrke koordineringen i projekterne. Seneste applikation skal styrke det tværfaglige arbejde med udsparing af døre og vinduer.        

Sweco og Aarstiderne Arkitekter har i mange år været en del af DiKon samarbejdet og brugen af de standardiserede publikationer har længe været en fast del af det tværfaglige samarbejde på tværs af ingeniør- og arkitektdivisionerne i den samlede virksomhed. Det er med udgangspunkt i disse standarder og værktøjer, at Sweco og Aarstiderne Arkitekter nu har taget skridtet videre og har udviklet en praksisnær applikation, der nu bruges til yderligere at konkretisere leveringer og informationsniveauer i projekteringsfasen i forbindelse med udsparing i konstruktionsmodellen. Applikationstilgangen skal ses som et produkt af den digitale strategi, som Sweco har lagt og som har fokus på at skabe praksisnære digitale løsninger.    

En tværfaglig udsparingsapplikation

Den nyligt udviklede applikation skal bruges til at konkretisere udsparinger af døre og vinduer i Revit-modellen og ydermere hjælpe med at placere døre- og vindueshuller i 3D-modellen. Samtidig hjælper Swecos nye udsparingsapplikation med at tracke ændringer på tværs af både ingeniørens og arkitekternes 3D-modeller. 

De nye huller til døre og vinduer i arkitektmodellen kontrolleres for ændringer og sættes op imod allerede oprettede huller i konstruktionsmodellen. Dette bevirker, at hvis en dør eller et vindue er flyttet i arkitektmodellen, så markeres det, at der er en uoverensstemmelse mellem hullerne til døre og vinduer i betonelementet.

På den måde er applikationen med til at sikre, at ingeniørerne, der arbejder med konstruktionsmodellen, ikke bruger unødig tid på at granske arkitektens model i forbindelse med udsparingen. Samtidig bevæger man sig dermed væk fra det manuelle arbejde med at lave huller i konstruktionsmodellen, og det er noget, der kan spare tid i sidste ende.

(Applikationen sørger for at lave huller i eksempelvis betonelementerne med en korrekt placering og størrelse. Kilde: Sweco)

Det er DiKon’s leverancespecifikation, der ligger til grund for den nyudviklede udsparingsapplikation, og ifølge Mads Carlsen, der er Chef for Digital Innovation hos Sweco er applikationen et produkt af Sweco og Årstiderne Arkitekters interne brug af DiKon’s leverancespecifikation.

 

“Dikons leverancespecifikation er med til at skabe den fornødne enighed om, hvordan vi arbejder på tværs af arkitekt- og ingeniørdivisionen og med udgangspunkt i dette, kan mit team omsætte det grundlag til nogle konkrete applikationer, som understøtter forretningen”.   

En velkendt udfordring

Ifølge Mads Carlsen, der er teamleder af det nye innovationsteam hos Sweco, fungerer DiKon’s leverancespecifikationen som et værktøj til at forudse udfordringer fra starten af et projekt, såsom valget af informationsniveauer og fagmodeller for eksempelvis vinduesfalse, sokler og fundamenter. Dog kan der for tid til anden opstå et behov for yderligere at få præciseret koordineringen og få de sidste detaljer af  projekteringen på plads mellem de involverede parter. 

“Jeg vil sige, at det er en velkendt udfordring i byggebranchen at komme helt til bunds i koordineringen, når de sidste detaljer skal på plads. Det kan eksempelvis gøre sig gældende for koordinering af konstruktions- og installationsmodeller, hvor placeringen af rørgennemføringer eller måske placeringen af stikkontakter på et betonelement”.
– Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation

Den nye applikation tager således skridtet videre fra leverancespecifikationen og hjælper med yderligere at præcisere, hvordan der skal koordineres mellem de projekterende parter i forhold til hvem, der skal modellere diverse elementer, hvem skal levere de påkrævede data ind i 3d-modellen, og hvem der skal koordinere processen”. 

To af de medarbejdere der ofte bruger værktøjet og som repræsentere henholdsvis arkitekt- og ingeniørdivisionen i projekteringerne er Frederik Bæk, der er fungerende BIM Manager hos Årstiderne Arkitekter og Anders Hejnfelt, der er Fagchef for konstruktioner, samt BIM/IKT Byggeri hos Sweco. 

Ifølge Frederik Bæk,  slår udsparingsapplikationen to fluer med ét smæk. 

“Den automatiserer to processer som tidligere er foregået manuelt. Der er selvfølgelig tale om den automatiske oprettelse af udsparinger i vægkomponenterne, men samtidig giver automatiseringen en ekstra kvalitetskontrol. Der er ikke længere en usikkerhed omkring, hvorvidt man har husket alle udsparinger fra arkitektens model, eller om udsparingerne har den rigtige størrelse. Den iboende sikkerhed giver applikationen dobbelt værdi”.

Ved at bringe automatisering i spil i arbejdet med udsparingerne bidrager applikationen, ifølge Anders Hejnfelt, til at nedbringe fejl indenfor et område, som ofte er berørt af mange faggrupper og som optager en del tid i projekteringerne.   

“Via automatiseringen nedsætter applikationen risikoen for fejl og dermed leverer vi et bedre produkt til vores kunder. Derudover har vi mulighed for at være mere agile i vores samarbejde. Hvis der eksempelvis ændres i vinduesplaceringer i en bærende facade, kan vores konstruktionsingeniører hurtigere se om det har konsekvenser for den bærende konstruktion, samt om der er behov for justeringer. Dermed har vi frigjort tid til at komme med alternative løsningsforslag”.   

– Anders Hejnfelt, Fagchef for konstruktioner samt BIM/IKT Byggeri hos Sweco

 

Et produkt af Swecos digitale strategi

Det digitale innovationsteam, der står bag udviklingen af applikationen, er opblomstret på baggrund af en gennemgribende strategi, hvor det samlede Sweco og Årstiderne tilbyder integreret rådgivning på baggrund af in-house kompetencer indenfor både arkitekt- og ingeniørfagene. 

Ifølge Anders Hejnfelt er der et stort potentiale i den gennemgribende tværfaglig digitalisering.

“Der er utrolig mange grænseflader og faggrupper i et byggeri og derved er der også store gevinster at hente. Kort sagt handler det om, at vi kan frigøre tid til, at vi som ingeniører og arkitekter sammen kan finde de optimale løsninger til projektet, hvilket specielt kommer til udtryk i udførelsen, når det produkt vi leverer har gennemtænkte og koordinerede løsninger. Den gennemgribende digitalisering hjælpe os til at spille hinanden gode på tværs af faggrupperne”. 

Det digitale strategi hos Sweco og Årstiderne Arkitekter bygger simpelthen på en standardisering af det tværfaglige samarbejde i kombination med digitalisering af automatiserede arbejdsgange og processer. 

Ifølge Frederik Bæk er den helt store gevinst ved den digitale strategi, at der bliver frigivet tid i det enkelte projekt. 

“Via det standardiserede samarbejde, og med digitaliseringen af de automatiserede arbejdsgange og processer, kan man med meget få klik med musen få en hel dags arbejde fra hånden. Det højner kvaliteten af projekterne, fordi der til syvende og sidst er mere tid til de ting der giver projekterne værdi”.

Sweco og Årstiderne Arkitekters digitale strategi bygger på at levere projekter, der er et produkt af en integreret indsats mellem arkitekt- og ingeniørdivisionen og her ses udviklingen af nye samarbejdsapplikationer, som en fast del af denne praksisnære digitale strategi. 

“Som en integreret virksomhed med mange forskellige fagområder er det afgørende, at vi løbende formår at optimere vores samarbejde på tværs af vores divisioner. Det sker blandt andet ved løbende at udvikle nye tværfaglige applikationer”.  

– Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation      

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

Hvordan samstemmer man forventninger og krav til 3D-bygningsmodeller?

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation.

At fælles standarder skaber fælles forståelse mellem fagdisciplinerne er en vigtig erkendelse, som bliver mere og mere udbredt på tværs af den digitale byggebranche. Derfor har DiKon været på besøg hos COWI og Arkitema til en snak om deres fælles projekteringer, fælles forståelse for 3D-modelleringen og brugen af fælles digitale standarder.

COWI og Arkitema har de sidste mange år været en del af branchefællesskabet DiKon og aktivt taget del i både udarbejdelsen og udbredelsen af digitale standarder til byggebranchen. I slutningen af 2018 opkøbte COWI arkitektvirksomheden og det har ifølge de to BIM Department Managers hos COWI, Martin Blaaberg og Kenneth Højbjerg, kun styrket samarbejdet på tværs af de to virksomheder.

“Siden opkøbet af Arkitema er samarbejdet kun blevet bedre og vi har kunnet bygge videre på de gode erfaringer, som vi allerede havde virksomhederne imellem. Også i det tværfaglige arbejde omkring 3D-modelleringen er vi rykket tættere sammen rent fagligt”.
– Kenneth Højbjerg, BIM Department Manager hos COWI

Digitale udvekslingsplatforme som omdrejningspunkt for samarbejdet

Selve samarbejdet mellem COWI og Arkitema tager udgangspunkt i en række fælles digitale udvekslingsplatforme. Fælles for dem alle er, at både ingeniørerne og arkitekterne løbende leverer data ind i disse platforme, og gør det ud fra en fælles forståelse af DiKon’s definerede branchestandarder.

Et markant og vigtigt omdrejningspunkt for det digitale samarbejde på tværs af ingeniørerne og arkitekterne hos henholdsvis COWI og Arkitema skal ses i den fælles datamodel. Der bliver lagt stor værdi i, at fagdisciplinerne kan kommunikere direkte ind i datamodellen og dermed udveksle geometri og egenskaber på fagniveau.

Projektdeltagerne arbejder altid i et opdateret grundlag, hvor der leveres data direkte ind i modellen. Ingeniøren kan synliggøre den tekniske løsning med det samme, uden at f.eks. arkitekten skulle vente på et modelupload i næste uge, som man kender det fra traditionelle projekteringsforløb. Samtidigt er alle egenskaber, der knytter sig til objekterne i datamodellen altid tilgængelige. Det kan f.eks. være materiale, dimension, eller mængder.

Illustrationen herover viser et udklip fra udvekslingsplatform Autodeks BIM360’s model viewer – hvor egenskaber som eksempelvis mængder er synlige for det enkelte objekt. Kilde COWI

 

Et styrket samarbejde i de tidlige faser

Især i de tidlige faser af projekteringen giver samspillet mellem de fælles standarder og rækken af udvekslingsplatforme et godt afsæt for innovation mellem arkitekter og ingeniører. Kenneth Højbjerg uddyber: 

“Fra dag ét arbejder vi i fælles digitale udvekslingsplatforme og ud fra fælles digitale standarder, hvilket skaber grundlaget for en innovativ dialog på vores fælles projekter. Dermed kan vi, med afsæt i vores digitale samarbejde, skabe større tryghed for kunden”. 

Som udgangspunkt for samarbejdet anvender de to faggrupper ligeledes en fælles autodesk 360 platform; BIM360’s Design collaboration & Autodeks BIM360’s Issue management, til løbende at udveksle projektinformationer og til at logge alle projektforespørgsler fra de to faggrupper digitalt. Dette er med til at skabe gennemsigtighed i projekteringen. Eksempelvis har ingeniøren altid mulighed for at kommentere på arkitektens design, hvilket sparer tid i de indledende faser.

Ovenover vises et udklip fra udvekslingsplatformen Autodeks BIM360’s Design collabaration – Her kan man se, at udvekslingsfrekvensen hos arkitekten, indledningsvis er større. Hver ’prik’ på tidslinjen viser, at en fagmodel er delt med de øvrige faggrupper. Kilde: COWI

Ved at benytte en intelligent udvekslingsplatform behøver ingeniørens fagmodeller ikke en særlig høj detaljeringsgrad for at kunne bringe værdi til projektet og man kan i højere grad fokusere på løsning af projektets knudepunkter, igennem kommentering af arkitektens layout.

Herover viser et udklip fra udvekslingsplatformen Autodeks BIM360’s issue management – som kan håndtere og logge alle projektforespørgsler digitalt. Kilde: COWI

Ved at benytte en intelligent udvekslingsplatform behøver ingeniørens fagmodeller ikke en særlig høj detaljeringsgrad for at kunne bringe værdi til projektet og man kan i højere grad fokusere på løsning af projektets knudepunkter, igennem kommentering af arkitektens layout.

Informationer og krav til f.eks. konstruktion, installation og energi bliver tilgængelig, hvor den skaber størst værdi til projektet. Når man flytter det indledende fokus til kvalificering af arkitektens løsning, oparbejdes der en større robusthed til de efterfølgende faser i projektet.

I den ideelle verden vil der efter de indledende faser ikke forekomme større projektændringer, og det skaber grundlaget for en mere effektiv projektering.

På lige fod kan man give kunden direkte adgang til en live visning af bygningsmodellen med mulighed for at komme med kommentarer og ønsker til projektet.

Standarder som en buffer for fejl

På tværs af de to faggrupper anses standarderne som en buffer for fejl og uklarheder i samspillet mellem de to faggrupper hos henholdsvis COWI og Arkitema, og de to BIM Managers ser ydermere en klar sammenhæng mellem brugen af digitale standarder i projekteringen og hvor vellykket byggeprocessen kan siges at have været. Martin Blaaberg uddyber;

Blaaberg uddyber;

“Lidt groft kan man sige, at de digitale standarder i sig selv ikke er så interessante, da de i store træk bare beskriver informationsniveauer for x-antal byggedele, på et givent tidspunkt i projekteringen. Det, der i høj grad er interessant, er den fælles forståelse, som standarderne skaber på tværs af fagdiciplinerne. Vigtigheden af ikke at skulle diskutere definitioner og begreber i forbindelse med digitale ydelser og modeldetaljering udmønter sig i mere vellykkede projekteringer og bedre projektstyring”.

De digitale standarder som COWI og Arkitema til daglig tager udgangspunkt i er med til at opridse krav til 3D-modellerne og aligne forventninger til eksempelvis leveringer ind i udvekslingsmodellerne. Dermed kan de fælles standarder skabe et fælles digitalt udgangspunkt for det tværfaglige samarbejde.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

 

Hent DiKon’s præsentation fra Molio Konferencen 2018

Molio Konferencen løb af stablen d.31 oktober 2018 i HUSET i Middelfart under temaet; Værdiforøgelse Gennem Digitalisering. Herunder kan du hente DiKon’s præsentation fra dagen, der giver en introduktion til de nye bygningsdelsspecifikationer, samt hvordan disse relaterer sig til Molios øvrige værktøjer I præsentationen kan du ydermere læse om de erfaringer, som blev gjort i forbindelse med […]

Nyt fælles værktøj skal binde den digitale byggebranche sammen

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation

15 af de største aktører i den danske byggebranche er for første gang gået sammen og har udviklet et fælles digitalt værktøj, der har potentiale til at ændre måden, hvorpå der samarbejdes i den digitale byggebranche.

Den danske byggebranche har ligesom mange andre brancher været på en digitaliseringsrejse de seneste år og i dag er det helt normalt, at man udfører hele byggerier digitalt i avancerede 3D-programmer, inden den første spade bliver sat i jorden.

Netop derfor, og for at styrke samarbejdet på tværs af en byggebranche i rivende digital udvikling, har de to branchenetværk DiKon og BIM7AA nu for første gang, og med støtte fra deres respektive medlemsvirksomheder, udviklet et fælles samarbejdsværktøj. Værktøjet skal sikre en fælles digital standard i byggeprocessen, både i bygnings- og landskabsmodeller, sidstnævnte er lavet i samarbejde med branchenetværket BIM i Landskabet.

Èn standard for digitalt samarbejde

Værktøjet kaldes DiKon & BIM7AA’s Bygningsdelsspecifikation for bygnings- og landskabsmodeller og den fastsætter en fælles standard for de dele, der indgår i et byggeri, når der samarbejdes mellem de forskellige aktører. Når et sådanne værktøj bliver udgivet i samarbejde mellem 15 af de største aktører i byggebranchen, så er det med ambitionen om, at definere én løsning, som hele den danske byggesektor kan tage til sig.

Morten Alsdorf, der er chef for NCC Buildings digitale afdeling (Head of VDC), ser meget positivt på den nye fælles udgivelse og de effekter, som en fastsættelse af én fælles standard for digitalt samarbejde kan føre med sig.

Hos NCC ser vi udgivelsen af den fælles Bygningsdelsspecifikation i samarbejde med BIM7AA, som et yderst positivt tiltag. Bygge og anlægsbranchen har behov for en fælles standard, der understøtter arbejdet med den digitale bygningsmodel, så vi ved hvad vi kan forvente af hinanden”

Morten Alsdorf, Head of VDC (Virtual Design and Construction)

Det nye værktøj skal sikre, at alle parter, der er involveret i byggeprocessen snakker samme digitale sprog. På den måde er det DiKon’s og BIM7AA’s fælles ambition at styrke samarbejdet mellem alle aktører, når et nyt byggeri igangsættes.

Bedre samarbejder giver afkast på bundlinjen

I takt med at bygningsdele (objekter) og tilhørende informationer (egenskabsdata) skabt i bygningsmodellen får en stigende betydning for byggeriets parter, er der behov for entydigt at beskrive indholdet af en bygningsmodel i forhold til bygningsdelens pålidelighed, geometriske repræsentation og tilhørende egenskabsdata.

Helt konkret, så fastsætter Bygningsdelsspecifikationen, hvilke geometriske egenskaber de forskellige dele af en bygning skal have. En optimering af den proces kan potentielt spare byggeriet for misforståelser og miskommunikation og i sidste ende ses på bundlinjen.

“Netop fordi byggebranchen er inde i en konstant digitalisering, er det afgørende, at vi kan snakke samme digitale sprog på tværs af organisationer, når vi udfører store byggerier i fællesskab. Et effektiviseret digitalt samarbejde optimerer vores flow, og det vil i sidste ende kunne ses på bundlinjen,” fortæller Troels Sønder Olsen, BIM Processpecialist hos LINK Arkitektur og medlem af BIM7AA.

Foruden at fastsætte en fælles standard i den danske byggebranche, så tager samarbejdsværktøjet også hensyn til den internationale virkelighed de 15 danske virksomheder opererer i. Bygningsdelsspecifikationen er derfor også udviklet med hensyn til internationale standarder (internationale LOD standarder)*.

Klar til brug på Aarhus Universitet

Universitetsbyen i Aarhus bliver første projekt, hvor det nye fælles værktøj bliver taget i brug. Her vil man omdanne det gamle kommunehospital til et by-integreret campus med navnet Universitetsbyen.

Under ombygningen af det gamle kommunehospital kommer den fælles bygningsdelsspecifikationen til at være omdrejningspunkt for de digitale leverancer i form af 2D og 3D, der løbende udvikles, som renoveringen skrider frem.

Animation af Universitetsbyen i Aarhus: AART Architects

(Animation af Universitetsbyen i Aarhus, FEAS. Illustration: AART Architects)

Simon F. Ramsløv, der er IKT Koordinator på Aarhus Universitet og dermed varetager AU’s interesser vedrørende de digitale leverancer på projektet, ser med positive øjne på den fælles udgivelse:

“Helt overordnet er jeg glad for fælles standarder i den digitale byggebranche. Derfor er det glædeligt at de store aktører er begyndt at tænke ens og i fællesskab understøtte bedre leverancer i byggeprocessen. Det forventer jeg, at samarbejdet om dette nye værktøj vil være med til at sikre”.

Medlemmerne bag de to branchenetværk udgøres af nogle af de største entreprenør-, arkitekt- og rådgivende virksomheder i den danske byggebranche.

De 15 aktører, der står bag de nye fælles digitale standarder på tværs af de to branchenetværk er; NCC, Per Aarsleff, Cowi, Rambøll, Sweco, Årstiderne Arkitekter, AART Architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, Cubo, Friis & Moltke, Link Arkitektur, SHL Architects, Arkitektskolen Aarhus og Schønherr.

Du kan hentDiKon & BIM7AA’s Bygningsdelsspecifikation for bygnings- og landskabsmodeller her:

https://www.dikon.info/wp-content/uploads/2018/10/DiKon-BIM7AA_Bygningsdelsspecifikationer_V3.pdf 

OM: DIKon – DiKon’s vision er at styrke det digitale byggeri gennem udviklingen af IT-redskaber, der skaber værdi for alle aktørerne i den digitale byggeproces. DiKon er en sammenslutning af virksomhederne NCC, Sweco, Rambøll, Cowi, Per Aarsleff, Arkitema Architects og Årstiderne Arkitekter.

Hjemmeside: www.dikon.info


OM: BIM7AA
– BIM7AA har til formål at udvikle og løbende optimere fælles BIM-værktøjer, -metoder og -processer med fokus på det tværfaglige samarbejde. Sammenslutningen er et frivilligt samarbejde mellem de 7 arkitektvirksomheder AART Architects, Arkitema Architects, C.F. Møller, Cubo, Friis & Moltke, Link Arkitektur og SHL Architects, samt Arkitektskolen Aarhus.

Hjemmeside: www.bim7aa.dk

*Level of Development (LOD) beskriver eksplicit hvilke informationer om bygningsdele, der skal være til stede i en bygningsmodel under projekterings- og udførelsesprocessen.

Aarsleff bliver en del af DiKon samarbejdet

DiKon har vokseværk i disse dage og får med Aarsleff nu sit syvende medlem. Dermed skal en af Danmarks største entreprenører nu være med til at udvikle fælles digitale standarder i samarbejde med seks markante aktører i den danske byggebranche.

For Àstridur Elin Àsgeirsdottir, der er VDC Development Manager hos Per Aarsleff A/S kan udviklingen af fælles digitale standarder gennem DiKon samarbejdet være med til at styrke byggebranchen som helhed og sikre en bedre fælles forståelse på tværs af projekterne.

”Aarsleff ser frem til at indgå i DiKon samarbejdet, da udviklingen af fælles standarder og værktøjer kan hjælpe os alle med at få mere indsigt i hinandens udfordringer i forbindelse med et projektforløb. Det skaber en bedre forståelse for hinandens fag og er i mine øjne en positiv konsekvens af et samarbejde som DiKon”.

– Àstridur Elin Àsgeirsdottir

Udover at samarbejdet og forståelsen på tværs af byggeprojekterne styrkes, understreger Àstridur også, at der er en økonomisk gevinst ved at kunne arbejde mere effektivt sammen.

”Der er et klart potentiale for økonomisk gevinst for alle ved at kunne samarbejde mere effektivt og dermed en ekstra bonus ved at udvikle sådanne branchestandarder i fællesskab”.

– Àstridur Elin Àsgeirsdottir

Et fælles digitalt projektlandskab

Christian Østen Rasmussen, der er VDC Group Manager hos Aarsleff, og nu et aktivt medlem af DiKon’s arbejdsgruppe, bakker op om værdien af den tværfaglige sparing og for Christian er det især videndelingen på tværs af virksomhederne, der spiller en afgørende rolle.

”Vi skal turde videndele og samarbejde på tværs af virksomheder og fag, da det er den tværfaglige forståelse, der gør, at vi kan udnytte de digitale værktøjer i praksis”.

– Christian Østen Rasmussen

Ifølge Christian Østen Rasmussen er medlemskabet hos DiKon med til at understøtte, at Aarsleff og de øvrige medlemmer kan få udnyttet det potentiale, der ligger i et fælles digitalt projektlandskab.

 

Kilde: Per Aarsleff A/S.(Herover ses et eksempel på en af Aarsleffs digitale armeringsmodeller. Aarsleff bliver nu medlem af DiKon – Digital Konvergens og skal i samarbejde med de øvrige medlemmer udvikle digitale branchestandarder til den danske byggebranche. Kilde: Per Aarsleff A/S) 

Specialister i anlæg

Aarsleff har en lang historie som anlægsentreprenør og den specialviden kan vise sig at være værdifuld for DiKon samarbejdet.

”Som en af de førende danske entreprenørvirksomheder kan vi bidrage med en masse viden både inden for byggeri, men også inden for anlægssegmentet, da Aarsleff også er en højt specialiseret anlægsentreprenør. Her ser vi et stort potentiale for også at få udviklet digitale branchestandarder til anlægsbranchen”.  

– Christian Østen Rasmussen

Hos DiKon ser man med stor begejstring på Aarsleffs indtræden i det digitale fællesskab og på den specialviden, der nu tilføres medlemsgruppen. Mikkel Nygaard Rønne, der er Chef VDC Koordinator hos NCC og medlem af arbejdsgruppen hos DiKon udtaler følgende om familieforøgelsen.

“Vi er utrolig glade for at få Aarsleff med i DiKon fælleskabet og ser frem til fortsat at udvikle på de fælles digitale standarder, hvor vi ved, at også Aarsleff kan bidrage med stor indsigt og viden”.

– Mikkel Nygaard Rønne

Aarsleff vil i fællesskab med de øvrige medlemmer i DiKon, der udgøres af NCC, Cowi, Sweco, Rambøll, Årstiderne Arkitekter og Arkitema, videreudvikle på DiKon’s digitale standarder for at sikre et effektivt tværfagligt samarbejdet på tværs af den danske byggebranche.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

Hos Årstiderne Arkitekter er DiKon’s leverancespecifikation blevet til et værdifuldt projektstyringsredskab!

DiKon præsentation fra Molio’s Netværkskonference 2017

Som del af netværkskonferencen præsenterede DiKon visioner for det fælles gode ved digitale publikationer og lagde vægt på vigtigheden af et fælles fodslag på tværs af byggebranchen.

DiKon’s vision er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces. Derfor er DiKon fast besluttet på at formidle resultater, erfaringer og løsninger til glæde for alle, der ønsker at benytte dem.

Du kan hente præsentationen fra Molio’s Netværkskonference her.

Konferencen løb af stablen d.30 november 2017 i HUSET i Middelfart og temaet var digitaliseringen og de standarder, informationsstrukturer og data, der gør det muligt for BIM og VDC at skubbe til grænserne i byggeriet.