Digitale standarder baner vejen for nye praksisnære procesapplikationer hos Sweco og Årstiderne Arkitekter

Af Mark Sørensen – MS-Kommunikation.

Med udgangspunkt i DiKon’s leverancespecifikation udvikler Europas største ingeniør- og arkitektvirksomhed løbende procesapplikationer, der har til formål at styrke koordineringen i projekterne. Seneste applikation skal styrke det tværfaglige arbejde med udsparing af døre og vinduer.        

Sweco og Aarstiderne Arkitekter har i mange år været en del af DiKon samarbejdet og brugen af de standardiserede publikationer har længe været en fast del af det tværfaglige samarbejde på tværs af ingeniør- og arkitektdivisionerne i den samlede virksomhed. Det er med udgangspunkt i disse standarder og værktøjer, at Sweco og Aarstiderne Arkitekter nu har taget skridtet videre og har udviklet en praksisnær applikation, der nu bruges til yderligere at konkretisere leveringer og informationsniveauer i projekteringsfasen i forbindelse med udsparing i konstruktionsmodellen. Applikationstilgangen skal ses som et produkt af den digitale strategi, som Sweco har lagt og som har fokus på at skabe praksisnære digitale løsninger.    

En tværfaglig udsparingsapplikation

Den nyligt udviklede applikation skal bruges til at konkretisere udsparinger af døre og vinduer i Revit-modellen og ydermere hjælpe med at placere døre- og vindueshuller i 3D-modellen. Samtidig hjælper Swecos nye udsparingsapplikation med at tracke ændringer på tværs af både ingeniørens og arkitekternes 3D-modeller. 

De nye huller til døre og vinduer i arkitektmodellen kontrolleres for ændringer og sættes op imod allerede oprettede huller i konstruktionsmodellen. Dette bevirker, at hvis en dør eller et vindue er flyttet i arkitektmodellen, så markeres det, at der er en uoverensstemmelse mellem hullerne til døre og vinduer i betonelementet.

På den måde er applikationen med til at sikre, at ingeniørerne, der arbejder med konstruktionsmodellen, ikke bruger unødig tid på at granske arkitektens model i forbindelse med udsparingen. Samtidig bevæger man sig dermed væk fra det manuelle arbejde med at lave huller i konstruktionsmodellen, og det er noget, der kan spare tid i sidste ende.

(Applikationen sørger for at lave huller i eksempelvis betonelementerne med en korrekt placering og størrelse. Kilde: Sweco)

Det er DiKon’s leverancespecifikation, der ligger til grund for den nyudviklede udsparingsapplikation, og ifølge Mads Carlsen, der er Chef for Digital Innovation hos Sweco er applikationen et produkt af Sweco og Årstiderne Arkitekters interne brug af DiKon’s leverancespecifikation.

 

“Dikons leverancespecifikation er med til at skabe den fornødne enighed om, hvordan vi arbejder på tværs af arkitekt- og ingeniørdivisionen og med udgangspunkt i dette, kan mit team omsætte det grundlag til nogle konkrete applikationer, som understøtter forretningen”.   

En velkendt udfordring

Ifølge Mads Carlsen, der er teamleder af det nye innovationsteam hos Sweco, fungerer DiKon’s leverancespecifikationen som et værktøj til at forudse udfordringer fra starten af et projekt, såsom valget af informationsniveauer og fagmodeller for eksempelvis vinduesfalse, sokler og fundamenter. Dog kan der for tid til anden opstå et behov for yderligere at få præciseret koordineringen og få de sidste detaljer af  projekteringen på plads mellem de involverede parter. 

“Jeg vil sige, at det er en velkendt udfordring i byggebranchen at komme helt til bunds i koordineringen, når de sidste detaljer skal på plads. Det kan eksempelvis gøre sig gældende for koordinering af konstruktions- og installationsmodeller, hvor placeringen af rørgennemføringer eller måske placeringen af stikkontakter på et betonelement”.
– Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation

Den nye applikation tager således skridtet videre fra leverancespecifikationen og hjælper med yderligere at præcisere, hvordan der skal koordineres mellem de projekterende parter i forhold til hvem, der skal modellere diverse elementer, hvem skal levere de påkrævede data ind i 3d-modellen, og hvem der skal koordinere processen”. 

To af de medarbejdere der ofte bruger værktøjet og som repræsentere henholdsvis arkitekt- og ingeniørdivisionen i projekteringerne er Frederik Bæk, der er fungerende BIM Manager hos Årstiderne Arkitekter og Anders Hejnfelt, der er Fagchef for konstruktioner, samt BIM/IKT Byggeri hos Sweco. 

Ifølge Frederik Bæk,  slår udsparingsapplikationen to fluer med ét smæk. 

“Den automatiserer to processer som tidligere er foregået manuelt. Der er selvfølgelig tale om den automatiske oprettelse af udsparinger i vægkomponenterne, men samtidig giver automatiseringen en ekstra kvalitetskontrol. Der er ikke længere en usikkerhed omkring, hvorvidt man har husket alle udsparinger fra arkitektens model, eller om udsparingerne har den rigtige størrelse. Den iboende sikkerhed giver applikationen dobbelt værdi”.

Ved at bringe automatisering i spil i arbejdet med udsparingerne bidrager applikationen, ifølge Anders Hejnfelt, til at nedbringe fejl indenfor et område, som ofte er berørt af mange faggrupper og som optager en del tid i projekteringerne.   

“Via automatiseringen nedsætter applikationen risikoen for fejl og dermed leverer vi et bedre produkt til vores kunder. Derudover har vi mulighed for at være mere agile i vores samarbejde. Hvis der eksempelvis ændres i vinduesplaceringer i en bærende facade, kan vores konstruktionsingeniører hurtigere se om det har konsekvenser for den bærende konstruktion, samt om der er behov for justeringer. Dermed har vi frigjort tid til at komme med alternative løsningsforslag”.   

– Anders Hejnfelt, Fagchef for konstruktioner samt BIM/IKT Byggeri hos Sweco

 

Et produkt af Swecos digitale strategi

Det digitale innovationsteam, der står bag udviklingen af applikationen, er opblomstret på baggrund af en gennemgribende strategi, hvor det samlede Sweco og Årstiderne tilbyder integreret rådgivning på baggrund af in-house kompetencer indenfor både arkitekt- og ingeniørfagene. 

Ifølge Anders Hejnfelt er der et stort potentiale i den gennemgribende tværfaglig digitalisering.

“Der er utrolig mange grænseflader og faggrupper i et byggeri og derved er der også store gevinster at hente. Kort sagt handler det om, at vi kan frigøre tid til, at vi som ingeniører og arkitekter sammen kan finde de optimale løsninger til projektet, hvilket specielt kommer til udtryk i udførelsen, når det produkt vi leverer har gennemtænkte og koordinerede løsninger. Den gennemgribende digitalisering hjælpe os til at spille hinanden gode på tværs af faggrupperne”. 

Det digitale strategi hos Sweco og Årstiderne Arkitekter bygger simpelthen på en standardisering af det tværfaglige samarbejde i kombination med digitalisering af automatiserede arbejdsgange og processer. 

Ifølge Frederik Bæk er den helt store gevinst ved den digitale strategi, at der bliver frigivet tid i det enkelte projekt. 

“Via det standardiserede samarbejde, og med digitaliseringen af de automatiserede arbejdsgange og processer, kan man med meget få klik med musen få en hel dags arbejde fra hånden. Det højner kvaliteten af projekterne, fordi der til syvende og sidst er mere tid til de ting der giver projekterne værdi”.

Sweco og Årstiderne Arkitekters digitale strategi bygger på at levere projekter, der er et produkt af en integreret indsats mellem arkitekt- og ingeniørdivisionen og her ses udviklingen af nye samarbejdsapplikationer, som en fast del af denne praksisnære digitale strategi. 

“Som en integreret virksomhed med mange forskellige fagområder er det afgørende, at vi løbende formår at optimere vores samarbejde på tværs af vores divisioner. Det sker blandt andet ved løbende at udvikle nye tværfaglige applikationer”.  

– Mads Carlsen, Chef for Digital Innovation      

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.