DIKON ANLÆG

DiKon udvikler digitale anlægsstandarder

Digitaliseringen er i fuld gang i anlægssegmentet og der er brug for digitale standarder, som vi kender dem fra byggerisegmentet. 

DiKon er derfor i gang med at udvikle anlægsversioner af de kendte bygningsdelskort og leverancespecifikationer. Ambitionen er nu, at den værdiskabende udvikling, som DiKons kendte værktøjer har understøttet skal udbredes til anlægssegmentet. 

DiKon vil give anlægssegmentet mulighed for, at komme på omgangshøjde med byggerisegmentet, når det kommer til digital transformation og om at udnytte digitale værktøjer i tværfagligt samarbejde mellem branchens parter. 

På anlægssiden findes der på nuværende tidspunkt ikke en fyldestgørende publikation med digitale standarder, som for eksempelvis jordlag, jordmængder, havne-, brokonstruktioner og andre elementer, der er relevante i en anlægssammenhæng. Hos DiKons medlemsorganisationer ser man dog et behov for, at udvikle et fælles værktøj, der kan tydeliggøre aftaler omkring informationsniveauer og leverancer og dermed styrke samarbejdet omkring et anlægsprojekt.

I DiKon regi er man, med inspiration fra nationale og internationale aktører, nu begyndt at sætte de første streger til en publikation, der kan bruges i anlægssammenhænge.

Ambitionen er at få udviklet en “Anlægsdels-specifikation” til brug i anlægsprojekter i løbet af 2020.

Foruden ovennævnte publikation er der planer om at tilføje et nyt afsnit i DiKon’s leverancespecifikation, da de to publikationer hænger uløseligt sammen.

Hassan fra Per Aarsleff sætter ord på DiKon’s udvikling af digitale anlægsstandarder

Medlemsorganisationer DiKon Anlæg