Hos Årstiderne Arkitekter er DiKon’s leverancespecifikation blevet til et værdifuldt projektstyringsredskab!

At arkitektvirksomheden har taget DiKon’s digitale redskab til sig har efter eget udsagn resulteret i et endnu bedre samarbejde på tværs af fagdisciplinerne i byggeprocessen.

Ifølge Mads Carlsen, BIM Manager hos Årstiderne Arkitekter er det, der gør redskabet brugbart, at man løbende gennem byggeprocessen bedre kan planlægge og samarbejde omkring det enkelte projekt, både internt og på tværs af en projektgruppe.

”Værktøjet hjælper os til at blive helt skarpe på, hvornår vi som arkitekter skal levere noget videre til ingeniørerne og hvornår de skal levere noget tilbage til os, da redskabet kan tilpasses det enkelte projekt ift. ugentlige leverancer og milepæle”.
Mads Carlsen – Årstiderne Arkitekter

Den skærpede leverancestyring, via fælles ugentlige leverancer og milepæle på tværs af arbejdsgrupperne, virksomheder og samarbejdsparter er med til at sikre, at tidsplanen på det enkelte projekt overholdes, da den derved udgør et stærkt supplement til projekteringstidsplanen.

Den rette detaljeringsgrad til tiden

Ifølge Mads Carlsen har værktøjet været yderst brugbart i forbindelse med projekteringen af Lindbjergskolen, tæt ved Herning, hvor KPC er totalentreprenør. Både totalentreprenøren og de rådgivende parter, Årstiderne Arkitekter og Sweco havde et fælles ønske om at benytte værktøjet i forbindelse med den del af projekteringen, der omfatter betonelementprojektet.

”Værktøjet har hjulpet os til at få tydeliggjort leverancerne og sikret det rette detaljeringsniveau for bygningsdelene i den pågældende fase af projektet. Det har været afgørende for, at det tværfaglige samarbejde med Sweco omkring elementprojektet har kunnet gennemføres indenfor tidsrammen.
Mads Carlsen – Årstiderne Arkitekter

(DiKon’s leverancespecifikation blev brugt under opførelsen af betonentreprisen på Lindbjergskolen) 

DiKon’s leverancespecifikation, samt yderligere værktøjer og udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe at det nævnes at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

Hent DiKon’s leverancespecifikation:


Herunder finder du 2 vejledninger, der har til formål, at inspirere og informere om de muligheder, som leverance-specifikationen medfører.

Hent eksempel på leverancespecifikation (opdelt i tid):


Hent eksempel på leverancespecifikation
(for bygningsmodeller):


Om DiKon:

DiKon – Digital Konvergens udspringer af et fælles ønske om effektivisering af den digitale byggeproces blandt vores seks samarbejds-partnere. DiKon har forpligtiget sig til at formidle resultater, erfaringer og løsninger til glæde for alle, der ønsker at benytte dem.

DiKon er et samarbejde mellem: