Medlemmer

DiKon er et samarbejde på tværs af syv forskellige byggeteknisk virksomheder, der tilsammen deler visionen om at indføre entydige IT-standarder i den danske byggebranche. Det samlede ressourceniveau er derfor betydeligt og helt afgørende for at kunne udvikle, teste og forankre nye digitale standarder i en branche i rivende udvikling.

DiKon’s medlemmer repræsenterer en bred vifte af forskellige typer aktører i den danske byggebranche, hvilket giver samarbejdet den fornødne bredde og gennemslagskraft.

DiKon ønsker endvidere, at være en gennemsigtig organisation, hvilket betyder at alle medlemmerne har forpligtet sig til at formidle resultater, erfaringer og løsninger i forbindelse med udviklingen af IT-standarder. Kun på den måde kan vi i fællesskab få indført de fælles standarder, som skal være grundlaget for det digitale byggeri i fremtiden.