MOE og NIRAS bliver en del af DiKon Anlæg

Hos DiKon er man i fuld gang med at udvikle universelle digitale anlægsstandarder til den danske anlægsbranche, og med indtrædelse af MOE og NIRAS som en del af DiKon Anlæg, er branchefællesskabet et stort skridt nærmere på første udgivelse.

Af Mark Sørensen – MS Kommunikation

Med indtrædelsen af MOE og NIRAS i DiKon Anlæg styrkes det fortsatte digitale udviklingsarbejde hos DiKon nu yderligere med støtte fra to særdeles markante aktører i den danske anlægsbranche.  Ambitionen om at oprette en dedikeret anlægsgruppe hos DiKon og dermed lægge grundstenen til at udvikle specifikke digitale branchestandarder til anlægssegmentet, blev indfriet i efteråret 2019. Siden da er der, blandt DiKon’s medlemsorganisationer, blevet arbejdet på højtryk for at få udviklet anlægsversioner af de kendte bygningsdelskort og leverancespecifikationer, som man kender dem fra den danske byggebranche. Det er netop det arbejde, som de to nye medlemsorganisationer nu skal støtte op omkring.   

Anlægsprojekter skal nyde godt af digitale standarder

Brugen af BIM (Building Information Modelling) og 3D modeller er i stigende grad på vej frem i anlægsbranchen, hvor mange etablerede aktører for alvor har taget de digitale redskaber til sig. Dette er også hovedårsagen til, at branchefællesskabet har valgt at oprette anlægsgruppen, DiKon Anlæg, der har til formål at drive udviklingen af nye digitale standarder til anlægssegmentet. 

Kenneth Højbjerg, der til daglig er Department BIM Manager hos COWI og som er tovholder på DIKon’s nye anlægsgruppe uddyber:     

“Hvis vi vil se en digital udvikling blandt anlægsaktørerne i Danmark, der ligner den vi kender for byggebranchen, så er der brug for at udvikle digitale standarder, som gavner samarbejdet i anlægsbranchen over hele linjen”.    

Med indtrædelsen af de to nye anlægsvirksomheder, satses der fra DiKons side på at få udviklet standarder, der kan tages i brug af anlægsbranchen som helhed, og som vil komme alle anlægsaktører til gode, idet alle DiKons standarder bliver frit tilgængelige. 

(NIRAS bliver nu medlem af DiKons anlægsgruppe og skal i samarbejde med de øvrige medlemmer udvikle digitale branchestandarder til den danske anlægsbranche). 

Ifølge Thomas Lundsgaard, der er Ekspertisechef og BIM-ansvarlig for Infrastruktur hos NIRAS, så er anlægsbranchen de seneste år blevet beriget med mange gode initiativer, der har fået sat skub i BIM udviklingen i infrastruktur. Den udvikling har NIRAS valgt at gå aktivt ind i, blandt andre som del af BIMinfra – og nu også som en del af DiKon Anlæg.    

“For os at se har DiKon et velkvalificeret bud på kortlægningen af digitale modellers indhold og anvendelse, gennem en fastlæggelse af LOD niveauerne. Det er derfor oplagt for os, at fortsætte det gode og ambitiøse BIM implementeringsarbejde for Infrastruktur i såvel BIMinfra, som i DiKon regi”.

–  Thomas Lundsgaard, Ekspertisechef og BIM-ansvarlig for Infrastruktur hos NIRAS

Hos MOE ser man indtrædelsen i DiKon, som et skridt på vejen til at samle anlægsbranchen omkring ens standarder og understøtte en generel implementeringen af BIM i anlægsprojekterne. 

Gita Monshizadeh, der er Technical Director hos MOE Infrastructure uddyber:

“Hos MOE har vi en ambition om at være en seriøs medspiller i initiativer for implementering af BIM i anlægsbranchen. Digitale løsninger er en integreret del af vores rådgivning. DiKons arbejde med definition af anlægsobjekter og standardisering af definitionerne er et vigtigt skridt i den retning”. 

(MOE bliver nu ligeledes en del af DiKons anlægsgruppe, der arbejder for at udvikle digitale branchestandarder til den danske anlægsbranche). 

Fordelene ved fælles anlægsstandarder

Når det kommer til udbredelsen af digitale standarder er der, for Thomas Lundsgaard at se, klare fordele at hente, når der skabes struktur, gennemsigtighed og adgang til en mængde af information, som i sidste ende gavner bygherren. Men der er, ifølge Thomas Lundsgaard, også værdi at hente i planlægnings-, design- og udførelsesfasen ved brugen af digitale standarder, da man derved sikre bedre kvalitet gennem tydelige information til alle de involverede aktører.   

Digitalisering konkretiserer og dokumenterer de løsningsrum alle aktører skal tage stilling til i en byggeproces. Den bidrager dermed til en bred involvering og til et optimalt grundlag for indfrielse af alle partners forventeringer til det endelige designs form og funktion. Udbredelsen af digitale standarder skaber således det fundament og det sprog, der er afgørende for et optimalt design med værdiskabelse på mange planer og for alle aktører”.

–  Thomas Lundsgaard, Ekspertisechef og BIM-ansvarlig for Infrastruktur hos NIRAS

For MOE og Gita Monshizadeh er fordelene ved de fælles standarder ligeledes tydelige, da anlægsbranchen i  høj grad er præget af de store aktører, både på bygherresiden, rådgiver- og entreprenør siden.  Det gør det ifølge Gita Monshizadeh oplagt at definere fælles anlægsstandarder og på den måde optimere samarbejdet på tværs af parterne og dermed muliggøre leverancer af brugbare data til bygherren. Det er årsagen til at MOE går aktiv ind i samarbejdsfora som BIM Infra.dk og DiKon.

Foruden de samarbejdsmæssige fordele ser Gita Monshizadeh også en gevinst ved de fælles anlægsstandarder i form af en reducering af den tid og de ressourcer, der knytter sig til det enkelte anlægsprojekt. 

“MOEs strategi er baseret på at målrette kompetencer og ydelser mod en mere bæredygtig samfundsudvikling. Fælles digitale standarder sparer masser af tid og resurser hos forskellige parter, og er et stort skridt i den rigtige retning”.

–  Gita Monshizadeh, der er Technical Director hos MOE Infrastructure

Nye anlægsstandarder i slutningen af 2020

I anlægsbranchen findes der på nuværende tidspunkt ikke en fyldestgørende publikation for anlægsdele på objektniveau, for eksempelvis udgravning, vejkasse, kloak og andre elementer, der er relevante i en anlægssammenhæng. DiKons kommende bud på en sådanne “Anlægsdels-specifikation” udarbejdes med inspiration fra nationale og internationale aktører og forventes at være udgivet i løbet af 2020. Derudover er der planer om at tilføje et tillæg DiKon’s leverancespecifikation, da de to publikationer hænger uløseligt sammen.

For yderligere information om DiKon – Digital Konvergens se vores hjemmeside på www.dikon.info eller besøg vores LinkedIn profil her.

DiKon’s udgivelser er tilgængelige for alle og kan frit downloades, så længe det nævnes, at disse er udviklet af DiKon – Digital Konvergens. Gå til udgivelser her.

Thomas Lundsgaard
Ekspertisechef og BIM-ansvarlig for Infrastruktur hos NIRAS

Gita Monshizadeh,
Technical Director, MOE Infrastructure

Hvem er DiKon – Digital Konvergens?

DiKon er en sammenslutning af syv af de største aktører i den danske byggebranche. DiKon’s vision er at styrke det digitale byggeri gennem udviklingen af IT-redskaber, der skaber værdi for alle aktørerne i den digitale byggeproces. Gennem en udbredelse af standardiserede ITredskaber er DiKon med til at styrke samarbejdet og processerne i den digitale byggeproces og dermed skabe værdi for byggebranchen som helhed”.