molio konference

DiKon på Molio’s Netværkskonference med store ambitioner for fremtidens digitale byggeproces

Det er med store ambitioner for fremtidens digitale byggeproces og med visionen om et fælles fodslag på tværs af byggebranchen, at de seks medlemsorganisationer under DiKon tager på dette års Molio Netværkskonference 2017.

Temaet for dette års netværkskonference er digitaliseringen og de standarder, informationsstrukturer og data, der danner fundamentet og de rammer, der gør det muligt for BIM og VDC at skubbe til grænserne i byggeriet. Det er da også netop det fælles gode ved de digitale publikationer, som oplægsholderne fra DiKon vil belyse ved dette års konference.

DiKon, der er et samarbejde mellem Rambøll, NCC, Sweco, COWI, Aarstiderne Arkitekter og Arkitema Architects sigter efter at styrke det digitale byggeri gennem udviklingen af fælles IT-redskaber.

Mikkel Nygaard Rønne, der er Chef VDC Koordinator hos NCC og én af oplægsholderne ved dette års konference udtaler:

”At levere konkrete værktøjer, der understøtter byggebranchens digitale designproces er en af de største udfordringer, som byggebranchen står overfor i disse år. Derfor er det afgørende, at vi i fælleskab formår at udvikle og benytte ensartede digitale standarder”

Om det fælles fodslag i byggebranchen fortsætter Mikkel:

”En af de grundlæggende idéer bag DiKon fællesskabet er, at alle medlemsorganisationerne, der indgår i DiKon, forpligter sig til at formidle resultater, erfaringer og løsninger til glæde for alle, der ønsker at benytte dem. Netop det er vores deltagelse ved dette års konference et godt eksempel på”.

Som en del af Molios Netværkskonference på torsdag d. 30 november 2017 i HUSET i Middelfart, vil DiKon vise praktiske eksempler på, hvordan leverance- og bygningsspecifikationer, der er udviklet i fællesskab kan bruges i forskelligartede byggeprojekter på tværs af – og til glæde for en samlet byggebranche.

For yderligere information om DiKons arbejde med udviklingen af fælles IT-redskaber og -standarder, se hjemmesiden: www.dikon.info