OM DIKON

DiKon udspringer af et fælles ønske om effektivisering af den digitale byggeproces blandt de syv samarbejdspartnere, der udgør DiKon.

Visionen bag DiKon er at udvikle stærke fælles branchestandarder, som bygger på gensidig forståelse af behovet for digitale standarder, som effektivt kan understøtte samarbejdet mellem aktørerne i den digitale byggeproces.

Fælles for alle standarder udviklet af DiKon er, at de bevidst er udviklet med udgangspunkt i åbne standarder og publikationer fra bl.a. MOLIO (tidligere bips) og BuildingSmart.

DiKon klæder således aktørerne i den digitale byggeproces på til på effektiv vis at efterleve kravet om bl.a. ”Håndtering af digitale byggeobjekter” og ”Anvendelse af digitale bygningsmodeller” i IKT-bekendtgørelserne, der siden 2007 har været én af hjørnestenene i det digitale byggeri.

Ligeledes giver DiKon et bud på, hvordan et udbudsmateriale skal sammensættes og struktureres, så der opnås et ensartet og entydigt projektmateriale til gavn for de bydende parter.

Endvidere har DiKon forpligtiget sig til at formidle resultater, erfaringer og løsninger til glæde for alle, der ønsker at benytte dem.

View from Kanalvej